12. Kwartesencja
22-23.10.2016
20.00

Sobota 22.10 20.00

Jan Krenz

Musica da camera per quartetto d'archi

Krzysztof Penderecki

Sinfonietta na akordeon solo

Wolfgang Rihm

Fetzen 3, 5, 6, 8 (na kwartet i akordeon)
Wyk.: Maciej Frąckiewicz - akordeon
RSQ

Niedziela 23.10 20.00

Mieczysław Weinberg

Kwinten fortepianowy

Zygmunt Konieczny

Kwartet smyczkowy (2016)
prawykonanie
Wyk.: Mischa Kozłowski - fortepian
RSQ

Miejsce:

Studio PR im. w. Lutosławskiego

Wstęp wolny

Organizator: Stowarzyszenie Kwartesencja,

Program 2 Polskiego Radia

Kierownictwo artystyczne: Royal String Quartet

Projekt: Justyna Kosińska / temperowka.pl

Engine: Animativ.pl

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

w ramach programu „Kolekcje” – priorytet „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez

Instytut Muzyki i Tańca oraz logotypy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

(dostępnego na stronie internetowej MKiDN) oraz Instytutu Muzyki i Tańca

Partner festiwalu: Narodowy Instytut Audiowizualny www.nina.gov.pl