Fabryka Trzciny
ul. Otwocka 14
03-759 Warszawa

tel. (22) 619 05 13

 

 

Kierownictwo Artystyczne:

Organizator:Finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy